Elsősegélynyújtás
PDF Nyomtatás E-mail

Az alapszintű elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata

30 ÓRÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS

ADATSZOLGÁLTATÁS REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: D/90/2010

1. A képzés megnevezése

Az alapszintű elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata
A képzés célja szerint: általános képzés.

2. A képzés célja

Ismertesse meg a résztvevőkkel az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati alapjait. A pedagógusok frissítsék fel elsősegélynyújtási ismereteiket, szerezzenek új ismereteket a hirtelen állapotrosszabbodás, a veszélyállapot, a sürgős ellátást igénylő helyzetek kezeléséről. További cél a pedagógusok ismereteinek gyarapítása a vérkeringés- illetve légzésműködés alapjairól, a keringés- illetve légzésleállás alapvető jeleiről, a súlyos keringésösszeomlás (shock) klasszikus tüneteiről.
A gyakorlat célja a pedagógusok számára olyan mintákat nyújtani, amelyek segítségével elsajátíthatják az alapszintű elsősegélynyújtást a megfelelő szaksegítség megérkezéséig. Cél a pedagógusok kellő önbizalmának kialakítása, hogy "éles" helyzetben is merjék alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és gyakorlati tudást. A képzés céljai között szerepel ezért a gyors helyzetfelismerő és döntéskészség fejlesztése, az éles szituációtól való félelem lehetőség szerinti leküzdésének megerősítése. A tanfolyam célja a súlyos állapotok felismerése és alapszintű ellátása mellett a mindennapi, háztartási balesetek során elszenvedett sérülések megfelelő ellátásának elsajátítása is.

3. A képzés célcsoportja

Közoktatási intézmények szakalkalmazottai

4. A tananyag/program egységei (moduljai), és a képzés során megszerezhető kompetenciák

A továbbképzés főbb tartalmi egységei:

Elmélet:

•  Vészhelyzet, sürgősségi- sürgős állapotok definíciója
•  A sürgősségi betegellátás rendszere, a Konstantin kereszt bemutatása
•  A keringés és légzés élettana valamint kórélettana
•  A keringés-és légzésösszeomlás jelei, a shock kórélettana
•  Az eszméletvesztés megítélése; az eszméletlen beteg vizsgálata és elsődleges ellátása
•  A klinikai halál állapotának felismerése
•  Az újraélesztés elméleti alapjai, az alapszintű és emelt szintű újraélesztés
•  A leggyakoribb mérgezések és tüneteik
•  Az áramütést szenvedett egyén ellátása
•  Baleseti mechanizmusok
•  A sebzések fajtái, a sebellátás alapjai
•  Mentőhívás
•  A fájdalomcsillapítás alapjai
•  A recept nélkül kapható gyógyszerek az elsősegélynyújtásban

Gyakorlat:

•  Keringési paraméterek vizsgálata: pulzustapintás, pulzus megítélése, vérnyomásmérés
•  Légzési paraméterek vizsgálata: mellkasvizsgálat, légzés megítélése, értékelése
•  Eszméletlen beteg vizsgálata
•  Újraélesztés technikáinak elsajátítása
•  Mérgezések helyszíni alapellátása. Teendők a helyszínen, hánytatási módszerek
•  A vérzéscsillapítás módszerei
•  Sebellátás;
•  Égések, fagyások helyszíni ellátása. Lokális hűtési, felmelegítési lehetőségek.
•  I. Felső illetve alsó végtag-törések rögzítése. II. Ficam-rándulás rögzítése: boka-, térd-,
   csukló-, könyökpólyák szakszerű felhelyezése
•  Kimentés: Rautek-féle műfogás
•  Fektetési módok: stabil oldalfekvés technikája, hanyatt-fektetés,
   Trendelenburg-helyzet.
•  Felmerülő kérdések, gyakorlati hiányosságok megbeszélése, gyakorlás

A továbbképzés végére a résztvevők:

•  megszerezik mindazon elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek alapján  fel tudják
   ismerni a keringés-összeomlás illetve  keringés- és légzésleállás jeleit;
•  elsajátítják, és szakszerűen alkalmazni tudják az alapszintű újraélesztés technikáját;
•  megismerik és begyakorolják a stabil oldalfekvés technikáját és kivitelezését;
•  megszerezik mindazokat az ismereteket, amelyek a mindennapi, háztartási balesetek
   során elszenvedett sérülések kezeléséhez szükségesek;
•  tudják alkalmazni az elsődleges vérzéscsillapítás kivitelezésének technikáit;
•  megismerik az alapszintű sérülési vagy égési sebellátás technikáját és
   a végtagrögzítés alapjait.

5. Csoportlétszám:

Minimális: 8 fő;    Maximális: 30 fő

6. A képzés értékelése

Itt megtekintheti korábbi, 2012. évben tartott képzéseink értékelését: